Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Kim Phát Lộc

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Kim Phát Lộc
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Kim Phát Lộc

  Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Công Ty khuôn bế Kim Phát Lộc cần tuyển 1 -2 thợ vẽ khuôn Yêu Cầu:...